Underhåll och service för flygplan samt helikoptrar

Helicraft Nordflyg Service tillhandahåller flygtekniskt underhåll av marknadens vanliga och ovanliga luftfartyg.
Vi hanterar också modern flygelektronik. Ni får full service, konsultationer, reparationer, underhåll, installationer
och reservdelar. Ni får uppföljningar och självklart fullständig dokumentation.

 

Din servicepartnerför säker och ekonomisk flygning.

Vi är en komplett servicepartner på både flygplans- och helikoptermarknaden
och vi finns nära dig på Nyköping/Skavsta.

 

EASA Del-145

Företaget innehar godkännande enligt EASA Del-145 med tillståndsnummer

SE.145.0050 och kan härmed utföra underhåll både på privata samt
kommersiella luftfartyg.

 

EASA Del-M subpart G+I (CAMO)

Vi utför även luftvärdighetsgranskningar samt utfärdar luftvärdighetsbevis
i form av ARC (Airworthiness review certificate), alternativt rekommendation
för granskningsbevis i enlighet med Del-M och har tillståndsnummer SE.MG.0078.

 

Auktorisation och distributörsansvar

 Vi är auktoriserad servicecenter och återförsäljare för en rad
kända märken och reparerar och installerar deras utrustning.
 

Välkommen till oss

Richard Lindgren, VD

           thielertlogo diamondlogo centurionlogo